Funcionamet del Menjador

FUNCIONAMENT DEL  MENJADOR ESCOLAR 
Curs 2016-17


OBJECTIUS GENERALS
 1. Desenvolupar hàbits d'alimentació: mastegar bé, menjar de tot i acabar el menjar servit.
 2. Inculcar hàbits d'higiene personal: llavar-se les mans i raspallar-se les dents.
 3. Inculcar hàbits de bones maneres en la taula: postures, ús correcte dels coberts,…
 4. Fomentar la col·laboració i bones relacions entre els companys de taula i personal del menjador.
 5. Desenvolupar hàbits de convivència.
 6. Aprendre a utilitzar el temps lliure participant en les activitats
FUNCIONAMENT MENJADOR ESCOLAR

HORARI DE MENJADOR

 • El menjador funcionarà de 14 a 15:30h. de dilluns a divendres d'octubre a maig, i de 13 a 15h.en juny i setembre.
 • Les famílies podran arreplegar als seus fills a les 15:30h. o a les 17h. d'octubre a maig.
INSCRIPCIONS, BAIXES I PAGAMENTS:

 • Per poder fer ús del menjador de manera habitual és necessari apuntar-se prèviament mitjançant la sol·licitud es pot descarregar en la web del centre.
 • En la sol·licitud heu de marcar clarament els dies que es quedarà l’alumne i l’hora d’arreplegada.
 • El preu del menú per a tots els alumnes fixos serà de 4,25 € diaris.
 • El pagament es realitzarà per domiciliació bancària a l'inici del mes.
 • Es cobraran els dies que l’alumne estiga apuntat. NO ES PERMET CANVI DE DIES. Si pel motiu que siga la família vol fer ús del menjador altre dia diferent de l’apuntat, haurà de comprar un tiquet i posar-lo a la bústia de menjador.
 • Per poder modificar els dies de menjador o donar de baixa a un alumne haurà d’AVISAR EN SECRETARIA ABANS DEL DIA 25 DEL MES ANTERIOR.
 • Quan, per causa justificada i previ avís en secretaria mitjançant un email o per telèfon, un alumne falte al menjador MÉS DE TRES DIES CONSECUTIUS tindrà dret a la devolució de l'import del servei de menjador (sols del menjar) a partir del tercer dia.
 • Davant una excursió, es retronarà els diners (sols del menjar) al rebut següent.
 • TIQUETS DE MENJADOR: Els alumnes que es queden en dies solts al llarg del curs, podran comprar els tiquets de menjador en secretaria. El dia que vullguen deixar a l’alumne a dinar, s’omplirà el tiquet i es depositarà en la bústia de menjador situada en l’entrada de Masnou. És important omplir el tiquet completament posant clarament els telèfons, al·lèrgies i l’hora de eixida.
MEDICACIONS, AL·LÈRGIES I INTROLERANCIES:

 • Si l'alumne/a necessita prendre algun tipus de medicament en l'horari de menjador, haurà d’acudir a secretaria amb l’informe mèdic i el protocol de sanitat i signar l’ autorització del centre.
 • Els pares tenen l'obligació d'avisar al Centre si el seu fill/a és al·lèrgic a algun tipus d'aliment aportant l'informe mèdic corresponent. En cas justificat se'ls pot servir un menú d'al·lèrgics i inclús de règim.
FALTES D’ASSISTÈNCIA:

 • Quan un alumne falte UN DIA a menjador NO ÉS NECESSARI CRIDAR AL CENTRE PER AVISAR, l’encarregat passa llista tots els dies i els mestres avisen de les faltes.
 • Si l’alumne va a faltar MÉS DE 3 DIES CONSECUTIUS, SI QUE HI HA QUE AVISAR AL CENTRE enviant un email a comedor@paterninacalp.com abans de les 9:45h. Els avisos als Mestres o al conserge, no serveixen per a justificar la falta de 3 dies i per tant no es tornarà l’import.
ASPECTES GENERALS:

 • El Reglament de RRI del menjador, regula la convivència i organització del menjador durant l'horari d’aquest.
 • El menú de cada mes estarà penjat en la web del centre i s’enviarà per email a les famílies que facen ús habitualment d’aquest.
 • Els grups d'alumnes s’organitzaran en la mesura de el possible segons l'edat.
 • Els alumnes d’Infantil tindran un llibre individualitzat pel qual els pares estaran informats diàriament del que els xiquets han menjat i si hi ha ocorregut algun incident en el mateix.
ORGANITZACIÓ DEL MENJADOR D'OCTUBRE A MAIG

14 – 15 h
Dinar
15 – 15:30h
Higiene (rentar-se les mans, cara i dents). Descans i relaxació
15:30h
1r torn d’eixida
15:30 – 17h
Activitats Extraescolars

Per qualsevol consulta podeu enviar un correu electrònic a comedor@paterninacalp.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario